Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ansöka om att få hyra ut i andra hand, se till att kontakta oss i god tid. För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att du har en godtagbar anledning och vårt godkännande.

Hyr du ut din lägenhet utan vårt godkännande riskerar du uppsägning.