Byten

En bytesansökan ska alltid ske skriftligt och måste godkännas av oss och bytespartens värd innan bytet genomförs. I hyreslagens §35 kan du läsa om vilka regler som gäller för lägenhetsbyten. Kontakta oss för att få information och blankett för bytesansökan.