Sopsortering

Det är viktigt att vi alla gör rätt – för miljön, men också för allas trevnad. Här följer några enkla anvisningar.

Hushållssopor

Hushållssopor ska slängas i därför avsedda kärl, kärlen töms regelbundet. Med hushållssopor menas avfall som uppkommer i ett hushåll eller i verksamheter där människor vistas, t ex matavfall och blöjor. En del sopor innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar miljön.
Glas, metall, batterier, pappers- och plastförpackningar sorteras separat och lämnas till närmaste miljöstation, se kommunens hemsida för att hitta din återvinningsstation.

Grovsopor

Grovavgall, elavfall och farligt avfall tas emot på återvinningscentralen, dit räknas gamla möbler, färgburkar, trasiga lågenergilampor och bilbatterier. Se kommunens hemsida för att hitta din närmaste återvinningscentral.