Vårdplikt

Det åligger hyresgästen att i enlighet med bestämmelserna i hyreslagen väl vårda lägenheten med vad där tillhör samt vid lägenhetens användande iaktta allt som fordras för bevarande av sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

Ombyggnads- och/eller ändringsarbeten får inte förekomma utan hyresvärdens tillstånd.